Tiskové zprávy

Co je to Energetické datové centrum?

Elektroenergetické datové centrum (EDC) je nová společnost, která vznikla podle energetického zákona s cílem umožnit efektivní transformaci tuzemské energetiky. Zajišťovat bude sběr dat v energetice, jejich standardizaci a sdílení. Její fungování je podmínkou pro rozvoj komunitní energetiky. V EDC se budou soustřeďovat veškeré informace o výrobě a spotřebě elektřiny na úrovni domácností i velkých firem, tocích elektřiny či jejího sdílení.

Vlastníci a vedení:

 • Akcie EDC vlastní rovným dílem provozovatel přenosové soustavy ČEPS a provozovatelé regionálních distribučních sítí ČEZ Distribuce, EG.D a PREdistribuce.
 • Funkci předsedy představenstva od letošního března vykonává Petr Kusý. Kromě členů představenstva se do budoucna počítá až s 30 stálými zaměstnanci.

 

Fungování EDC:

 • Aktuálně v EDC vzniká IT systém nutný k přijímání, vyhodnocování a odesílání velkých objemů dat v řádu desítek minut. Tento systém bude základem fungování EDC.
 • 2024 tzv. Dočasné řešení EDC
  V této etapě bude EDC podle novely Energetického zákona LEX OZE II povinno poskytovat vyhodnocování sdílení elektřiny v rámci komunitního sdílení, resp. sdílení mezi aktivními zákazníky. Mezi základní služby EDC v této fázi bude patřit:
  • Registrace účastníků trhu v systému EDC pro nastavení výměny a získáváni dat o sdílení elektřiny
  • Přijímání dat naměřených z průběhového měření od provozovatelů distribučních soustav
  • Vyhodnocování sdílení elektřiny ze získaných dat na denní bázi
  • Poskytování dat z vyhodnocení sdílení elektřiny OTE

Do systému se budou postupně zapojovat obchodníci s elektřinou, distributoři i aktivní zákazníci.

 • Od července roku 2026 bude v provozu tzv. Finální řešení EDC
  V této etapě rozšíří EDC své služby podle novely Energetického zákona LEX OZE III o řízení dat pro účely zajištění akumulace, flexibility nebo agregace.

 

 

Financování

Datové centrum bude financováno prostřednictvím položky v regulované složce ceny elektřiny, jež se podle zákona nazývá cena za nesíťovou infrastrukturu a od 1.8.2024 se objeví i na fakturách spotřebitelů. Ta však bude zahrnovat nejen cenu za služby EDC, ale i OTE a Energetického regulačního úřadu (ERÚ), jejichž provoz je v této položce pokryt již v současnosti.

 

Proč je EDC nutné?

„Dekarbonizace, elektromobilita, obnovitelné zdroje energie a sdílená energetika kladou značné nároky na elektroenergetickou soustavu. Dosud se totiž elektřina posílala z velkých elektráren přes přenosovou soustavu a distribuční sítě k zákazníkům. V současnosti se ale toky elektřiny obracejí, na což sítě nebyly stavěny. A právě z těchto důvodů je nezbytné zahájení činnosti EDC. Zajistí spolehlivý a bezpečný přenos elektřiny v prostředí moderní, digitalizované a decentralizované energetiky,“ uvedl Petr Kusý, předseda představenstva EDC.

 

Kontakt:

Michal Dolana
DDeM, s. r. o.
Polská 10, 120 00 Praha 2
tel.: +420 737 411 339
tel.: +420 222 250 300
e-mail: mdolana@ddem.cz