Studie a analýzy

Studie a analýzy

Elektroenergetické datové centrum jako centrální mozek energetiky budoucnosti

Dekarbonizace, elektromobilita, obnovitelné zdroje energie a sdílená energetika kladou značné nároky na elektroenergetickou soustavu. V nové moderní energetice budou centrální zdroje z podstatné části nahrazeny velkým množstvím malých zdrojů v řádech desítek až stovek tisíců. Elektřina bude přenášena obousměrně, někdy bude konečný zákazník elektřinu odebírat a někdy ji bude naopak dodávat. Tato změna si vyžádá vysokou míru digitalizace celého sektoru, kdy bude zapotřebí vyměňovat, zpracovávat, třídit, ukládat a zpřístupňovat ohromné množství dat. Právě přechod k moderní decentralizované elektroenergetice včetně komunitní oblasti předpokládá sofistikované technické řešení, které tento proces umožní.

Studie a analýzy

Jaký dopad na sítě může mít budoucí zavedení a rozšíření SMR?

Elektroenergetická soustava ČR se již připravuje na rozvoj a použití malých modulárních reaktorů (SMR). První z nich by měl být postavený v lokalitě Jaderné elektrárny Temelín, a to podle známých předpokladů již kolem roku 2033. Další potenciální lokality jsou zvažovány v místech zrušených uhelných elektráren, jako jsou Dětmarovice (Ostravsko) a Tušimice (severní Čechy). I když nativní vlastnost SMR je vůči stávajícím jaderným zdrojům menší velikost, kompaktnost a vysoká úroveň bezpečnosti, je to stále jaderné zařízení s požadavky na zabezpečení napojení na infrastrukturu elektroenergetických sítí. Přestože konkrétní přípravy budoucích pozic malých modulárních reaktorů (např. Dětmarovice, Tušimice) ještě nebyly započaty, lze s vysokou pravděpodobností očekávat vyšší potřebu zabezpečení napájení, než tomu bylo a je u uhelných elektráren. Sdružení ČSRES proto upozorňuje na nutnost plánovat v dostatečném předstihu potřebné úpravy sítí v místě každého uvažovaného SMR.