Nový tarifní systém

Změny v energetice vyvolané snahami o snižování emisí při výrobě elektřiny i změnami v její distribuci volají po vytvoření nového tarifního systému. Ten současný mimo jiné dotuje platbami jedněch odběratelů náklady jiných. Nové nastavení by mělo více motivovat k racionálnímu využití sítí a zohledňovat skutečné náklady spojené s odběrným místem.

Zavádění nových tarifů bude trvat několik let. Odběratelé tak budou mít čas vybrat si nejvhodnější nový tarif a přizpůsobit spotřebu. Také si budou moci vybrat z tarifů, které finančně zvýhodní poskytování flexibility, tedy například snížení spotřeby v určitém období. První změny v tarifech nastanou se začátkem sdílení elektřiny, tedy od poloviny roku 2024. Další se budou nejprve týkat zákazníků s vysokým a velmi vysokým napětím, kde se počítá se zavedením od roku 2025. Od roku 2026 pak bude nový systém zaveden i pro odběratele nízkého napětí, tedy zejména pro domácnosti a menší firmy.

Hlavní změnou oproti tarifnímu systému roku 2024 bude nové rozložení plateb mezi fixní a variabilní složkou. Fixní platby za jistič nebo rezervovaný příkon budou tvořit proti roku 2024 vyšší podíl na celkové ceně za elektřinu, naopak náklady na množství odebrané elektřiny budou tvořit menší podíl. Bez navyšování fixních plateb za služby sítím by se musel zdražovat odběr, což by postihlo především odběrná místa bez malých zdrojů, jejichž ekonomika provozu je přitom z pohledu sítí mnohem výhodnější.

Podle známých záměrů ERÚ by se měla u vysokého a velmi vysokého napětí nahradit platba za rezervovanou kapacitu platbou za rezervovaný příkon a maximální naměřený výkon odebraný z distribuční soustavy. Doposud mohli tito odběratelé držet často zbytečně vysoké hodnoty rezervovaného příkonu bez zpoplatnění, protože platili za rezervovanou kapacitu. Kvůli tomu mohly být zamítány žádosti nových odběratelů o připojení, což by se díky novým tarifům mělo změnit.

Připojení k elektrické síti garantuje odběrateli nepřetržitý přístup k odběru elektřiny. Kvůli dalšímu zapojování malých zdrojů se budou zvyšovat nároky na rozvoj sítí a současně se bude snižovat množství odebrané energie. Náklady, které odběrné místo nezaplatí, se v roce 2024 rozpočítávají mezi ostatní odběrná místa. Jde o dobře známý vodárenský efekt. Nový tarifní systém plateb by měl přinést takové řešení, aby ostatní byli postiženi co nejméně.

Členové ČSRES nemohou změny tarifů využít k neadekvátnímu výdělku. Jejich povolený zisk vyměřuje Energetický regulační úřad (ERÚ), který stejně tak schvaluje i jejich investice a ostatní náklady.

Nejčastější otázky

Hlavní změnou je nová alokace plateb mezi fixní a variabilní složkou. Zatímco fixní platby za jistič u domácností a platby za rezervovaný příkon v případě odběratelů na vyšších napěťových hladinách budou vyšší, sníží se naopak náklady související s množstvím odebrané elektřiny. Poměr se změní z dnešních 3:7 na 6:4.

Rezervovaný příkon je maximální možný výkon odebíraný z distribuční nebo přenosové soustavy bez penalizace. Doposud nebyl zpoplatněn a byl určen ve smlouvě o připojení. Zpoplatněna byla hodnota rezervované kapacity, která však mohla být i výrazně nižší než hodnota rezervovaného příkonu. Z těchto důvodů mohl být rezervovaný příkon v mnoha případech neúměrně vysoký oproti skutečným potřebám zákazníka.

Zrušení platby za rezervovanou kapacitu znamená, že bude zpoplatnění odvozeno od výše rezervovaného příkonu a naměřeného maximálního odebraného výkonu ze soustavy. Zákazník bude lépe zvažovat, jakou výši rezervovaného příkonu opravdu potřebuje, a postupně se tak uvolní kapacita sítě.

V případě domácností je možné s optimální hodnotou jističe uspořit až 20 % nákladů na elektřinu oproti současnému tarifnímu systému. Velký rozdíl může být mezi uživateli v rodinných domech, kteří naddimenzují hodnotu jističe například na souběžný provoz několika výkonných spotřebičů, a naopak zákazníkem, který při provozu jednoho velmi zřídka využívaného spotřebiče omezí v tu chvíli využití spotřebičů jiných.

Související s tématem

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy