Navázání spolupráce s provozovateli LDS

Decentralizace energetiky s sebou přináší významný nárůst počtu zařízení připojených do distribuční soustavy. Většina takových zařízení je připojena k regionálním distribučním soustavám (RDS). S jejich dalším rozvojem se budou připojovat i k lokálním distribučním soustavám (LDS).

Nově připojovaná zařízení mají možnost významně ovlivňovat soustavu, jak lokálně např. regulací napětí a jalového výkonu, tak globálně regulací činného výkonu a frekvence. Pro bezpečný provoz soustavy je proto zásadní o takových zařízeních vědět a mít možnost je v relevantních případech řídit.

Česká legislativa určuje, že každý provozovatel dispečersky řídí zařízení připojená k jeho soustavě. Provozovatel nadřazené soustavy (RDS, příp. PPS) pak tato zařízení řídí prostřednictvím k němu připojeného provozovatele soustavy (LDS, příp. RDS).

Vazba PPS-RDS funguje velmi dobře mj. i proto, že všichni dotčení provozovatelé mají zřízený technický dispečink. Taková povinnost neplatí pro provozovatele LDS (pLDS) na hladině vn a nn, přestože mají povinnost dispečersky řídit zařízení k nim připojená.

Tyto i další otevřené otázky ve vztahu k pLDS je třeba začít diskutovat, aby byla i v budoucnu zajištěna řiditelnost soustavy. Tato stránka popisuje identifikované body k diskusi.

Ke stažení