Smart Metering

Nejčastější otázky

Smart Metering umožní dálkové odečty spotřeby až na úrovni čtvrthodin nebo přepínání tarifů distribuce pro nízký a vysoký tarif. S odběrným místem bude možné komunikovat dálkově a měřič nabídne generování přehledů spotřeby odběrného místa přes definované rozhraní.

Systém se skládá z měřícího přístroje, který nahradí elektroměr, komunikační infrastruktury, datového centra a navazujících systémů u distributorů, operátora trhu a obchodníků.

Smart Metering navýší množství informací o spotřebě, umožní sdílení elektřiny a může snížit náklady na elektřinu pro zákazníky, kteří budou řídit svou spotřebu v čase.

Ano. V pozdějších fázích zavedení sytému bude možné konstruovat tarifikaci odběru elektřiny, tedy snižovat cenu za distribuci v době malých toků elektřiny a naopak. Smart Metering také může pomoci rozšířit nabídku tarifů pro samotnou silovou elektřinu, a určovat tak cenu odběru silové elektřiny podle situace v síti.

Velkoodběr je již nyní osazen jistým typem Smart Meteringu, a nový systém se jej tedy netýká. Odhadované snížení nákladů na zajištění dodávky elektřiny na maloodběru, ať už jsou to firmy nebo domácnosti, je od 5 do 20 % nákladů soustavy bez Smart Meteringu. Velmi bude záležet na množství obnovitelných zdrojů – čím vyšší zapojení, tím výraznější potřeba Smart Meteringu, a tím vyšší úspora.

Veškerá datová komunikace bude šifrována na úrovni odpovídající významu dat a riziku jejich zneužití. Ochrana osobních údajů bude zajištěna na úrovni, která je mnohem vyšší, než je obvyklé například u komunikace s běžnými internetovými obchodníky. Pro ČSRES a jeho členy je bezpečnost dat jednou z klíčových priorit zajištění chodu soustavy.

Zpět