Tiskové zprávy

Elektroenergetické datové centrum se připravuje na ostrý start. Pro zájemce o komunitní energetiku spustí informační linku

Informace o principech a fungování komunitní energetiky poskytne linka i široké veřejnosti. Call centrum nebude poskytovat komerční poradenství spojené s návrhy optimálního řešení pro daný subjekt sdílení. EDC začne od 1.8. přijímat žádost o registrace pro sdílení elektřiny.

Praha 26. června 2024 – Elektroenergetické datové centrum (EDC) spustí od 1. července bezplatnou informační linku pro zájemce o sdílení elektřiny. Na čísle 800 720 204 získají odpovědi na své dotazy volající z řad aktivních zákazníků, energetických společenství, obchodníků či široké veřejnosti. Od 1. srpna bude linka k dispozici také uživatelům, kteří zahájí proces registrace pro sdílení elektřiny. V následujících týdnech EDC počítá s rozšířením služeb call centra o další komunikační kanály.

„Zahájení provozu call centra je dobrou zprávou především pro zájemce o komunitní energetiku, kteří se plánují od začátku srpna registrovat u EDC. Předpokládáme, že právě oni využijí jeho služby jako první a s předstihem už během července od nás získají odpovědi, které jim doposud chyběly,“ řekl Petr Kusý, předseda představenstva EDC, a dodal: „Je však třeba zdůraznit, že call centrum nebude nyní ani do budoucna nabízet komerční poradenství jako výpočet úspor či návratnosti, doporučený počet panelů a podobně. Pro získání těchto informací by se měli zájemci obracet na odborné firmy.“

Aktuálně EDC testuje nezbytné procesy a technologie pro zahájení fungování call centra. Probíhá tvorba kompletní uživatelské dokumentace a metodiky, ověřuje se znalostní báze a procesy obsluhy v souvislosti se zahájením činnosti. Od července začne call centrum poskytovat první informační služby a pro dotazy bude zprovozněna také e-mailová adresa info@edc-cr.cz. Od srpna se startem registrací žadatelů o sdílení u EDC rozšíří komunikační kanály call centra ještě automatický hlasový systém, webový chat nebo reklamační formulář. 

„V plném provozu call centra počítáme především s vyřizováním dotazů souvisejících s využíváním registračního portálu EDC. Plánujeme ale odpovídat i neregistrovaným uživatelům na otázky, které se váží k postupu pro zapojení se do sdílení elektřiny, popisu legislativních pravidel a omezení při sdílení, procesu uzavření smlouvy o přístupu a rolím jednotlivých účastníků trhu nebo k vysvětlení principu výpočtu sdílení,“ informoval P. Kusý.

Aktuálně v EDC vzniká IT systém nutný k přijímání, vyhodnocování a odesílání velkých objemů dat v řádu desítek minut. Tento systém bude základem fungování EDC. Od 1. srpna 2024 bude funkční tzv. dočasné řešení EDC. V této etapě bude EDC poskytovat vyhodnocování sdílení elektřiny v rámci komunitního sdílení, resp. sdílení mezi aktivními zákazníky. Mezi základní služby EDC v této fázi bude patřit registrace účastníků trhu v systému EDC pro nastavení výměny a získávání dat o sdílení elektřiny, přijímání dat naměřených z průběhového měření od provozovatelů distribučních soustav, vyhodnocování sdílení elektřiny ze získaných dat na denní bázi nebo poskytování dat z vyhodnocení sdílení elektřiny OTE.

Od léta 2026 bude v provozu tzv. finální řešení EDC. V této etapě rozšíří EDC své služby podle novely energetického zákona LEX OZE III o řízení dat pro účely zajištění akumulace, flexibility nebo agregace.