Studie a analýzy

Jaký dopad na sítě může mít budoucí zavedení a rozšíření SMR?

Elektroenergetická soustava ČR se již připravuje na rozvoj a použití malých modulárních reaktorů (SMR). První z nich by měl být postavený v lokalitě Jaderné elektrárny Temelín, a to podle známých předpokladů již kolem roku 2033. Další potenciální lokality jsou zvažovány v místech zrušených uhelných elektráren, jako jsou Dětmarovice (Ostravsko) a Tušimice (severní Čechy). I když nativní vlastnost SMR je vůči stávajícím jaderným zdrojům menší velikost, kompaktnost a vysoká úroveň bezpečnosti, je to stále jaderné zařízení s požadavky na zabezpečení napojení na infrastrukturu elektroenergetických sítí. Přestože konkrétní přípravy budoucích pozic malých modulárních reaktorů (např. Dětmarovice, Tušimice) ještě nebyly započaty, lze s vysokou pravděpodobností očekávat vyšší potřebu zabezpečení napájení, než tomu bylo a je u uhelných elektráren. Sdružení ČSRES proto upozorňuje na nutnost plánovat v dostatečném předstihu potřebné úpravy sítí v místě každého uvažovaného SMR.