• Nově vřazena PNE 34 1050_ed.3 (účinnost od 1. 1. 2020).

  • Nově vřazena PNE 33 0000-8_ed.2 (účinnost od 1. 1. 2020).

  • Nově vřazena PNE 34 8002_ed.1 (účinnost od 1. 1. 2020).

  • Nově vřazena PNE 34 8001_ed.1 (účinnost od 1. 1. 2020).

  • Nově vřazena PNE 35 7000_ed.2 (účinnost od 1. 1. 2020).

ČSRES – sdružení právnických osob je samostatnou právnickou osobou, podle ust. § 20 f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, které bylo založeno přijetím zakladatelské smlouvy v Praze dne 4. dubna 1995.

Předmětem činnosti sdružení jsou aktivity zaměřené na podporu členů sdružení při uplatňování a ochraně jejich společných zájmů, zejména na:

  • oblast legislativně - právní,
  • oblast regulace provozovatelů distribučních soustav a provozovatele přenosové soustavy,
  • oblast provozování distribučních soustav a oblast provozování přenosové soustavy,
  • oblast ostatních činnosti sdružení a spolupráce se zájmovými korporacemi působícími v českém a zahraničním prostředí.

Členové