• Nově vřazena PNE 34 8601_ed.3 (účinnost od 1. 8. 2021)

  • UNIKÁTNÍ PROGRAM ČSRES PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A RODINY S DĚTMI - vstup z části Prevence

  • Nově vřazena PNE 33 3430-7_ed.5 (účinnost od 1. 7. 2021)

  • V prostředí nabídky PNE naleznete náhled datumů účinnosti jednotlivých dokumentů.

ČSRES – sdružení právnických osob je samostatnou právnickou osobou, podle ust. § 20 f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, které bylo založeno přijetím zakladatelské smlouvy v Praze dne 4. dubna 1995.

Předmětem činnosti sdružení jsou aktivity zaměřené na podporu členů sdružení při uplatňování a ochraně jejich společných zájmů, zejména na:

  • oblast legislativně - právní,
  • oblast regulace provozovatelů distribučních soustav a provozovatele přenosové soustavy,
  • oblast provozování distribučních soustav a oblast provozování přenosové soustavy,
  • oblast ostatních činnosti sdružení a spolupráce se zájmovými korporacemi působícími v českém a zahraničním prostředí.

Členové