O sdružení

PNE 33 3301_ed.4 prozatímně nahrazena PNE 33 3301_ed.3, 17. 1. 2019
Nově vřazena PNE 35 7030_ed.2 (účinnost od 1.1.2019), 1. 1. 2019
Nově vřazena PNE 33 3300_ed.2 (účinnost od 1.1.2019), 1. 1. 2019
Nově vřazena PNE 33 3302_ed.4 (účinnost od 1.1.2019), 1. 1. 2019
Nově vřazena PNE 33 3301-1 (účinnost od 1.1.2019), 1. 1. 2019

ČSRES – sdružení právnických osob je samostatnou právnickou osobou, podle ust. § 20 f a následujících Občanského zákoníku, které bylo založeno přijetím zakladatelské smlouvy v Praze dne 4. dubna 1995.

Předmětem činnosti sdružení jsou aktivity zaměřené na podporu členů sdružení při uplatňování a ochraně jejich společných zájmů, zejména na:

  • oblast legislativně - právní
  • oblast regulace provozovatelů distribučních soustav a provozovatele přenosové soustavy
  • oblast provozování distribučních soustav a oblast provozování přenosové soustavy
  • oblast ostatních činnosti sdružení a spolupráce se zájmovými korporacemi působícími v českém a zahraničním prostředí

Členové sdružení

ČEPS

logo

ČEZ Distribuce

logo ČEZ Distribuce

E.ON Distribuce

logo

PREdistribuce

logo