• V prostředí nabídky PNE nově vřazený náhled datumů účinnosti jednotlivých dokumentů.

  • Nově vřazena PNE 35 7149_ed.5 (účinnost od 1. 1. 2021)

  • Nově vřazena PNE 33 0000-7_ed.2 (účinnost od 1. 1. 2021)

  • Nově vřazena PNE 33 3070 (účinnost od 1. 1. 2021)

  • Nově vřazena PNE 33 3300-1_ed.2 (účinnost od 1. 1. 2021)

ČSRES – sdružení právnických osob je samostatnou právnickou osobou, podle ust. § 20 f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, které bylo založeno přijetím zakladatelské smlouvy v Praze dne 4. dubna 1995.

Předmětem činnosti sdružení jsou aktivity zaměřené na podporu členů sdružení při uplatňování a ochraně jejich společných zájmů, zejména na:

  • oblast legislativně - právní,
  • oblast regulace provozovatelů distribučních soustav a provozovatele přenosové soustavy,
  • oblast provozování distribučních soustav a oblast provozování přenosové soustavy,
  • oblast ostatních činnosti sdružení a spolupráce se zájmovými korporacemi působícími v českém a zahraničním prostředí.

Členové