Nový tarifní systém

Nejčastější otázky

Hlavní změnou je nová alokace plateb mezi fixní a variabilní složkou. Zatímco fixní platby za jistič u domácností a platby za rezervovaný příkon v případě odběratelů na vyšších napěťových hladinách budou vyšší, sníží se naopak náklady související s množstvím odebrané elektřiny. Poměr se změní z dnešních 3:7 na 6:4.

Rezervovaný příkon je maximální možný výkon odebíraný z distribuční nebo přenosové soustavy bez penalizace. Doposud nebyl zpoplatněn a byl určen ve smlouvě o připojení. Zpoplatněna byla hodnota rezervované kapacity, která však mohla být i výrazně nižší než hodnota rezervovaného příkonu. Z těchto důvodů mohl být rezervovaný příkon v mnoha případech neúměrně vysoký oproti skutečným potřebám zákazníka.

Zrušení platby za rezervovanou kapacitu znamená, že bude zpoplatnění odvozeno od výše rezervovaného příkonu a naměřeného maximálního odebraného výkonu ze soustavy. Zákazník bude lépe zvažovat, jakou výši rezervovaného příkonu opravdu potřebuje, a postupně se tak uvolní kapacita sítě.

V případě domácností je možné s optimální hodnotou jističe uspořit až 20 % nákladů na elektřinu oproti současnému tarifnímu systému. Velký rozdíl může být mezi uživateli v rodinných domech, kteří naddimenzují hodnotu jističe například na souběžný provoz několika výkonných spotřebičů, a naopak zákazníkem, který při provozu jednoho velmi zřídka využívaného spotřebiče omezí v tu chvíli využití spotřebičů jiných.

Zpět