Nejčastější otázky

Komunitizace ani sdílení samo o sobě nesnižuje náklady na energetiku. Proti těmto malým formám energetiky vždy budou stát alternativy s nižšími náklady vlivem většího rozsahu. Zavedení alternativy k běžnému trhu, tedy zavedení sdílení a komunit, ale vytváří konkurenci standartnímu trhu a může tak působit na nabízení nových produktů a služeb a tím nepřímo působit na snižování cen.

Ke sdílení elektřiny je třeba mít chytrý elektroměr, který zaznamenává spotřebu elektřiny ve čtvrthodinových intervalech. Zatím je za poplatek, v budoucnu bude mít právo na jeho instalaci každý, kdo hodlá využít sídlení elektřiny. Provozovatel distribuční soustavy na svůj náklad zajistí instalaci průběhového měření, jeho udržování a pravidelné ověřování správnosti měření, jestliže jde o odběrné místo bez výrobny elektřiny nebo odběrné místo s výrobnou elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW.

Energetické společenství je právnická osoba, která je založena na dobrovolné a otevřené účasti a je účinně kontrolována členy nebo společníky, kterými jsou fyzické osoby, malé podniky, územní samosprávné celky nebo právnické osoby zřizované nebo ovládané územními samosprávnými celky.

EDC je samostatnou akciovou společností, jejímiž akcionáři jsou se shodným podílem členové ČSRES, společnosti ČEZ Distribuce, EG.D, PREdistribuce a ČEPS. Je zřízeno na základě zákona navazujícího na evropskou legislativu a má výhradní licenci na provoz elektroenergetického datového centra.

Veškeré příjmy EDC tvoří tzv. poplatek za nesíťovou infrastrukturu, který hradí koncoví spotřebitelé elektrické energie. Jeho výši stanovuje ERÚ.

Zpět