Události

Tisková konference: Elektroenergetika v období modernizace a transformace

V květnu 2024 uspořádalo České sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES) tiskovou konferenci s názvem ELEKTROENERGETIKA V OBDOBÍ MODERNIZACE A TRANSFORMACE: FAKTA A ČÍSLA. Hlavním tématem byly investice do modernizace sítí, jejich zdůvodnění a celkový dopad na ekonomiku ČR.

Kolik lidé a firmy zaplatí za elektřinu, bude záležet také na tom, jaké požadavky bude muset splňovat tuzemská elektrizační soustava a odkud se podaří na potřebné investice získat peníze. Decentralizace a digitalizace energetiky spojená s připojováním nových zdrojů, elektromobilitou nebo se sdílením elektřiny bude ročně stát miliardy navíc.

 

Účastníci tiskové konference odpovídali mimo jiné na otázky:

 • Proč musíme investovat miliardy navíc do elektroenergetických soustav?
 • Co takové investice přinesou ekonomice ČR?
 • Jak lze předejít tomu, aby se celá částka neobjevila ve vyúčtování za elektřinu?

 

Hlavní sdělení konference:

ČSRES: Investiční dotace mohou snížit náklady na elektřinu v ČR. Vzniká plán, jak získat potřebné peníze z EU

 • Předpokládaná výše ročních investic do elektroenergetických soustav v ČR by měla vzrůst o 38 % na téměř 40 miliard korun
 • Podobný růst investic čeká celou EU. Komise spočítala, že do roku 2030 bude potřeba na modernizaci energetických sítí v Evropě investovat přes půl bilionu eur
 • Investiční dotace by při změně pravidel mohly pokrýt významnou část nákladů na modernizaci sítí
 • Členové ČSRES jednají se zástupci státu o zajištění potřebných finančních prostředků

„Energetická transformace probíhá, nicméně jejím úzkým hrdlem se stává infrastruktura, která se historicky stavěla na centralizovanou energetiku s velkými systémovými elektrárnami. Nyní řešíme připojování velkého množství fotovoltaik a tepelných čerpadel, elektrifikaci dopravy, připravuje se sdílení a komunitní energetika. To vše je spojeno s digitalizací, se zaváděním chytrých sítí a inovativních technologií a také se zcela novými a finančně náročnými požadavky na energetickou soustavu,“ uvedl Marian Rusko, předseda Rady ČSRES.

 

Deloitte: Modernizace elektroenergetických sítí si vyžádá miliardy. Za každou investovanou korunu získá stát dvě jiné

Nástup zelené energetiky si vyžádá dramatickou změnu fungování přenosové soustavy a distribučních sítí. Podpora investic jejich provozovatelů se ale České republice vyplatí. Poradenská společnost Deloitte spočítala, že očekávané investice vyčíslené členy Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES) pro roky 2024 až 2035 na téměř 476 mld. Kč (v cenách roku 2023) by vedly

 • ke vzniku téměř 21 tisíc nových pracovních míst zejména ve stavebnictví, zpracovatelském průmyslu a v tržních službách,
 • ke zvýšení disponibilních příjmů domácností o 131 mld. Kč,
 • k navýšení celkové hodnoty výroby v ČR o 763 mld. Kč,
 • k růstu hrubé přidané hodnoty o 312 mld. Kč,
 • ke zvýšení příjmů veřejných financí o 120 mld. Kč díky ekonomické aktivitě související s uvedenými investicemi.

 

Na tiskové konferenci vystoupili:

 • Marian Rusko, předseda Rady ČSRES
 • René Neděla, vrchní ředitel sekce energetiky a jaderných zdrojů MPO
 • Petr Holub, vrchní ředitel sekce ochrany klimatu MŽP
 • David Marek, hlavní ekonom Deloitte ČR