Tiskové zprávy

Společnost EG.D letos investuje do sítě přes osm miliard korun, celkové investice přesáhnou deset miliard

Rekordní zájem o fotovoltaiky, rozvoj elektromobility, ale i další výzvy jako jsou sdílení energií nebo nástup komunitní energetiky, svědčí o tom, že energetický svět se proměňuje. Aby společnost EG.D, člen skupiny E.ON, zajistila bezpečnou a spolehlivou dodávku energií svým odběratelům, každoročně investuje do obnovy a inovací své distribuční sítě miliardy korun.

Letos plánuje prostředky oproti loňsku navýšit a na modernizaci sítě vynaložit téměř 8,15 miliard korun, celkové investice pak přesáhnou deset miliard korun. EG.D tak například dokončí anebo odstartuje rekonstrukce klíčových rozvoden, do sítě implementuje nové chytré prvky a zaměří se na kabelizaci vedení.

„Energetická transformace, která už se dala do pohybu, před nás staví nové výzvy. Naši síť musíme nejen udržovat, ale také rozvíjet, modernizovat, smartifikovat a v neposlední řadě také chytře řídit. Abychom obstáli před novými výzvami, jako jsou třeba masivní připojování obnovitelných zdrojů nebo komunitní energetika, vyžaduje to nemalé investice do distribuční sítě. Dlouhodobě jsme každý rok investovali do naší sítě více než pět miliard korun. Vloni jsme investice navýšili na 5,9 miliard korun a letos plánujeme do sítě investovat přes osm miliard korun, celkové investice ale budou ještě vyšší – přesáhnou deset miliard,“ přibližuje Pavel Čada, místopředseda představenstva společnosti EG.D.

Výměny vedení i nové rozvodny pro velmi vysoké napětí

EG.D letos plánuje investovat na hladině velmi vysokého napětí přes dvě miliardy korun. Čtvrtina z této částky poputuje na rekonstrukce rozvoden na Vysočině v Ptáčově a Pacově, v Jihočeském kraji v Domoradicích a ve Zlínském kraji pak ve Slušovicích. „Na jižní Moravě budou pokračovat práce na rozšíření a kompletní rekonstrukci rozvodny 110 kV v Blansku, dokončíme i stavbu nové budovy společných provozů na rozvodně v Brně-Bohunicích a na podzim zprovozníme i transformovnu 110/22 kV ve středu Českých Budějovic,“ vypočítává Bohdan Důbrava, vedoucí správy sítě EG.D. Dalších zhruba 200 milionů korun půjde do modernizace vedení velmi vysokého napětí. „Kompletně vyměníme například vedení mezi Suchohrdly u Znojma a Hodonicemi, anebo kompletně zrekonstruujeme vedení u obce Dasný v jižních Čechách,“ doplňuje Bohdan Důbrava.

Peníze na modernizaci sítě jdou i z EU

E.GD při modernizaci sítě nespoléhá jen na vlastní prostředky, ale využívá i možnosti financování z peněz EU. Velkou roli zde hrají především mezinárodní projekty, které E.GD spolu se zahraničními partnery aktivně připravuje a jejichž cílem je ještě více posílit propojení distribučních soustav mezi Českem a sousedními zeměmi. Například v rámci projektu ACON získalo EG.D ve spolupráci se společností Západoslovenská distribučná z Evropské unie dotace 90 milionů eur. Jen vloni se díky němu v ČR modernizovalo 300 trafostanic a začala rekonstrukce rozvodny v Brně na ulici Klusáčkova. S výraznými investicemi pomůže i projekt Gabretta. Zde se EG.D podařilo ve spolupráci s německých distributorem Bayernwerk získat podporu 100 milionů eur na propojení, posílení a modernizaci distribuční sítě především na česko-německé hranici.