Tiskové zprávy

Projekt EG.D tříd na středních školách se rozšiřuje

Energetika je oborem budoucnosti a její role bude v dalších letech ještě výraznější. Společnost EG.D, člen skupiny E.ON, zabezpečuje distribuci elektrické energie na jihu České republiky. Podstatnou část jejích zaměstnanců tvoří lidé na technických pozicích, a právě bez technicky vzdělaných pracovníků se do budoucna neobejde.

Co je EG.D třída?

Jedná se o tříletý učební obor elektrikář - silnoproud zakončený výučním listem, jehož absolventi mohou rovnou nastoupit jako pracovníci do provozu ve společnosti EG.D nebo u jejich dodavatelů. Absolventi EG.D třídy budou po ukončení studia špičkově vyškoleni na používání nejmodernějších postupů v energetice. EG.D ve spolupráci se školou poskytne studentům po celou dobu studia odborné vybavení, pomůcky, naučná videa, a nabídne jim prospěchové stipendium až 3 000 korun měsíčně, každoroční praxe a možnost letních brigád ve společnosti.

Studenti si mohou v rámci běžné doby studia rozšířit svou kvalifikaci díky absolvování speciálních zkoušek a kurzů. Absolvují i řadu seminářů, workshopů a exkurzí na místa, kam by se jinak nedostali. Další výhodou EG.D třídy je, že se distribuční společnost přímo zapojuje do celého vzdělávacího procesu. Její pracovníci pravidelně komunikují se studenty a pedagogy a mohou rychleji reagovat na aktuální trendy v energetice.

Projekt montérského dorostu doplňuje podporu škol

Projekt EG.D třídy je dalším krokem k přípravě budoucích odborníků v energetice. Distribuční společnost už několik let přijímá do stipendijního programu Montérský dorost nejlepší studenty elektrotechnických oborů na středních školách v rámci svého distribučního území. Těm poskytuje podobné podmínky jako v EG.D třídě. Podporuje i další školy formou technického vybavení, a také jejich studentům nabízí možnost praxí nebo workshopů. Aktuálně spolupracuje E.ON s více než dvaceti středními a vysokými školami, ale zájem o energetiku, enviromentální témata a udržitelnost podporuje i u žáků základních škol formou spolupráce s organizací Terra Klub.

Od EG.D třídy si slibujeme ještě větší provázání výuky mezi školou a firmami, které se specializují na energetiku a distribuční soustavu. Již teď s EG.D úzce spolupracujeme, ale tato spolupráce se rozšíří o větší zapojení odborníků z praxe do výuky našich žáků, abychom žákům dokázali předávat nejnovější zkušenosti a dovednosti z oboru. Myslím si, že zřízení EG.D třídy vzbudí ještě větší zájem z řad žáků a rodičů o naší školu a obor elektrikář - silnoproud,“ doplňuje Pavel Zasadil, ředitel Střední školy elektrotechnické v Hluboké nad Vltavou.