Tiskové zprávy

PRE zprovoznila transformovnu Slivenec, posiluje tak distribuční soustavu na jihozápadě metropole

Pražská energetika dnes slavnostně uvedla do provozu novou transformovnu své dceřiné společnosti PREdistribuce v pražském Slivenci. Transformovna mění velmi vysoké napětí 110 kV na vysoké 22 kV. Tato nová stavba výrazným způsobem posiluje elektrickou distribuční soustavu v rozvíjející se jihozápadní části metropole. Transformovna bude v budoucnu zásobovat elektrickou energií mimo jiné i nové rezidenční a komerční projekty, které mají vzniknout v oblasti Slivence, Holyně, Lochkova, ale i Barrandova, Velké Chuchle nebo Radotína.

Z pohledu energetické bezpečnosti a s ohledem na budoucí rozvoj vnějších částí hlavního města byla výstavba transformovny Slivenec nezbytná. Přípravné práce k projektu jsme zahájili už v roce 2011, kdy jsme získali studii proveditelnosti, a o rok později byl vedením společnosti schválen investiční záměr na její výstavbu. I s ohledem na délku stavebních řízení a celého složitého procesu výstavby takto specifických zařízení je potřeba plánovat na roky dopředu a brát v potaz i předpokládaný budoucí rozvoj jednotlivých lokalit,“ říká Milan Hampl, předseda představenstva společnosti PREdistribuce, která celý projekt výstavby řídila.

Transformovna je umístěna v dosud nezastavěné oblasti mezi městskými částmi Praha – Lochkov a Velká Chuchle, z pohledu PREdistribuce mezi dvěma klíčovými uzlovými transformovnami Řeporyje a Chodov. Díky tomu ji bude možné využít jako rozpojovací prvek při různé konfiguraci sítí 110 kV. Jejím zprovozněním dojde k odlehčení stávajícího zatížení okolních transformoven 110/22 kV v Jinonicích, na Smíchově, Zličíně, Zbraslavi, ale i v oblasti Barrandova. Vyvedení výkonu 22 kV po kabelech přispěje k dalšímu zvýšení spolehlivosti dodávky elektřiny v celé jihozápadní části Prahy. Současně bude zajištěno pokrytí nových požadavků na příkon elektrické energie od investorů rezidenční i komerční výstavby dotčených částí hlavního města Prahy. Investoři mají v lokalitě připravenou celou řadu developerských projektů, jejichž připojování do distribuční sítě 22 kV by bez podpory z nadřazené sítě 110 kV bylo velmi složité.

Elektrická transformovna ve Slivenci, kterou dnes slavnostně uvádíme do provozu, naplňuje naše představy o využívání moderní technologie v rámci zajištění soběstačnosti a bezpečnosti dodávek elektrické energie pro Prahu. Zařízení významně posiluje a modernizuje distribuční síť, která zaručuje spolehlivé a dostatečné zásobování elektřinou nejen pro hlavní město, ale i pro domácnosti Pražanů. Zároveň podporuje další rozvoj města spojený se zvyšujícími se nároky na spotřebu a zajištění elektrické energie,“ uvedl primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda.

Praha má v rámci distribučních soustav elektrické energie v České republice nejvyšší spolehlivost. Pražané se takřka neocitají pod výpadky elektrického proudu, a případně je jeho dodávka v rekordně krátkém čase obnovena. Zároveň s decentralizací energetiky a rozvojem elektromobility rostou požadavky na kvalitu a robustnost distribučních soustav. Abychom úspěšně zvládli všechny tyto výzvy, potřebujeme investice, jako je právě slivenecká transformovna, která je dalším dílkem do skládačky bezpečných dodávek elektrické energie v Praze,“ dodává Jan Chabr, předseda dozorčí rady Pražské energetiky.

Realizace samotné stavby transformovny Slivenec začala v druhé polovině roku 2020 pod dohledem investora, společnosti PREdistribuce a trvala do března 2023, kdy byl provoz transformovny spuštěn ve zkušebním režimu. Generálním dodavatelem stavby byla francouzská společnost Engie Services (dnes pod názvem EQUANS Services) a na dodání technologie se podílely přední energetické společnosti jako GE Grid, Schneider-Electric, ETD, ABB (dnes Hitachi Energy Czech Republic) a další. Objekt splňuje všechny současné požadavky na ekologické stavby, budova společných provozů je zapuštěna do terénu tak, aby bylo minimalizováno narušení krajinného rázu, a její bio střecha s extenzivní bezúdržbovou zelení se po realizaci plánovaných budoucích projektů v okolí dobře včlení do zástavby. Celkové náklady na výstavbu transformovny Slivenec se blíží 250 milionům korun.

 

Doplňující informace:

Skupina PRE je stabilní a prosperující uskupení v oblasti energetiky s dlouholetou tradicí na českém trhu. Se svými více než 820 tis. odběrnými místy je třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice a prostřednictvím své největší dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., také provozovatelem nejspolehlivější distribuční sítě v ČR. V rámci své činnosti podporuje využívání moderních technologických řešení a poskytuje poradenství v oblasti zavádění inovativních technologií a dosahování energetických úspor. Mezi základní aktivity Skupiny PRE patří prodej, obchodování s elektřinou a plynem po celém území ČR, distribuce elektřiny, její výroba a doplňkové energetické služby. Další informace naleznete na www.pre.cz.