Tiskové zprávy

Majitelé pozemků zapomínají na povinné ořezy v ochranném pásmu okolo elektrického vedení

Zlomené větve, které poškodí vedení, anebo spadané stromy, jež často zpřetrhají vodiče a mnohdy vyvrátí i sloupy. Mezi nejčastější příčiny poruch na venkovním vedení, zejména při extrémním počasí, patří právě ty způsobené přerostlou vegetací v blízkosti distribuční sítě.

Aby k podobným případům docházelo co nejméně, mají majitelé pozemků, kudy prochází elektrické vedení, povinnost odstraňovat porosty kolem energetické sítě a udržovat tzv. ochranné pásmo. Vlastníci pozemků v tom ale nejsou sami, údržbě ochranného pásma kolem vedení se na svém distribučním území intenzivně věnuje i společnost EG.D ze skupiny E.ON. Každoročně do těchto prací investuje více než 110 milionů korun.

„Jen vloni došlo na našem distribučním území k sedmi kalamitám způsobených extrémními klimatickými jevy. Kvůli silnému větru nebo těžkému sněhu na mnoha místech popadaly stromy a větve na elektrické vedení a způsobily nejen řadu poruch, ale také značné škody. Náklady na opravu poškozeného vedení se pak u každé z nich pohybovaly v milionech korun. Údržba ochranného pásma kolem vedení pomáhá tyto poruchy a škody eliminovat a zároveň hraje klíčovou roli i z pohledu bezpečnosti lidí. Proto ročně do údržby ochranného pásma investujeme více než 110 milionů korun,“ vysvětluje David Šafář, člen představenstva EG.D ze skupiny E.ON.

„Povinnost udržovat ochranné pásmo kolem vedení je zakotvena v energetickém zákoně. Je to důležité hlavně kvůli zajištění stabilních a bezpečných dodávek elektrické energie. Ochranné pásmo chrání nejen vedení samotné, ale zajišťuje nám také snadný přístup k našim zařízením, aby naši pracovníci mohli případné poruchy co nejrychleji odstraňovat,“ přibližuje Petr Nováček, vedoucí řízení údržby a oprav ve společnosti EG.D ze skupiny E.ON. „Navíc pokud ochranné pásmo není dobře servisováno a vegetace se dotýká vedení, tak kombinace vlhkého počasí a nedodržení bezpečné vzdálenosti dřeviny od vodičů může být velice snadno příčinou úrazu elektrickým proudem,“ varuje Petr Nováček.

Velikost ochranného pásma se liší podle druhu vedení

V případě nízkého napětí má ochranné pásmo vzdálenost jednoho metru. U vedení vysokého napětí je ochranné pásmo vymezeno vzdáleností sedmi metrů od krajních vodičů a u vedení velmi vysokého napětí je to pak dvanáct metrů na obě strany od krajních fázových vodičů. Veřejnost může zjistit, jaký typ vedení prochází přes jejich pozemek, na internetových stránkách EG.D.

Monitorovat přebujelou vegetaci pomáhají i letecké snímky

Pokud si majitelé pozemků na úpravy vegetace netroufají, měli by práci svěřit odborníkům. Pomoci jim v tom dokáže i distributor, zejména zajištěním vypnutí dotčeného zařízení. Takových žádostí eviduje EG.D na svém distribučním území stovky ročně.

Pilotní biokoridory ukazují další možnosti

Distributor a jeho dodavatelé využívají k ořezům nejmodernější technologie. „Například v některých lokalitách práce provádí stroj navržený speciálně pro ořezy v ochranném pásmu elektrického vedení, který dosáhne až do výšky 24 metrů. Díky tomu jsou ořezy efektivnější, a navíc bezpečnější i pro samotné pracovníky,“ vysvětluje Petr Nováček.