Corporate regulations

We hereby publish newly issued Corporate regulations of energetics (PNE). These regulations are generally considered a lower degree of technical regulations and they complement the set of ČSN regulations for the field of electroenergetics in a suitable form. In terms of the Act No. 458/2000 Coll., PNE regulations are comprehended mainly as technical norms of this specific field, widely accepted by electro-energetic organizations as a part of their inner regulations of mostly binding character. These regulations are also applied when designing technical solutions of distribution devices within the scope of contract relationships with suppliers out of electroenergetics.

Corporate regulations

Downloads
< 1 2
PDF PNE 34 8401 (2. vydání) - Součásti venkovních vedení do 1 kV
PDF PNE 34 8401 (2. vydání) * příloha 1
PDF PNE 34 8601 (2. Vydání) - Součásti venkovních vedení od 1 kV do 45 kV AC.
PDF PNE 35 1634 (2. vydání) - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení-Manipulace s fluoridem sírovým a jeho použití
PDF PNE 35 4212 (3. vydání) - Úsekové spínače pro venkovní vedení do 45 kV včetně
PDF PNE 35 4220 (1. vydání) - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Aplikační příručka pro používání normy IEC 62271-100
PDF PNE 35 4221 (1. vydání) - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Pokyny pro rozšíření platnosti typových zkoušek kovově a izolačně krytých rozváděčů střídavého proudu o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV (včetně).
PDF PNE 35 4701 (1. vydání) - Pojistky gTr pro jištění distribučních transformátorů VN/NN
PDF PNE 35 4701 (1. vydání) - změna 1 - POJISTKY gTr PRO JIŠTĚNÍ DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ VN/NN
PDF PNE 35 7000 (1. vydání) - Distribuční rozváděče nízkého napětí – Kabelové rozvodné skříně.
PDF PNE 35 7030 (1. vydání) - Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče.
PDF PNE 35 7030 (1. vydání) - změna 1 - Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče
PDF PNE 35 7031 (1. vydání) - Rozváděče nízkého napětí – Elektroměrové rozváděče pro nepřímé měření elektřiny (ERNM) a související měřící zařízení v odběrných a předávacích místech napojených z distribučních sítí vn a vvn
PDF PNE 35 7040 (3. vydání) - ZNAČENÍ KABELOVÝCH ROZVODNÝCH SKŘÍNÍ POUŽÍVANÝCH V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ A ELEKTRICKÝCH PŘÍPOJKÁCH
PDF PNE 35 7041 (1. vydání) - BEZPEČNOSTNÍ OZNAČENÍ TRVALÉHO CHARAKTERU OSAZENÁ V DISTRIBUČNÍCH SOUSTAVÁCH A PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ
PDF PNE 35 7149 (4. vydání) - Distribuční rozváděče nízkého napětí – Rozváděče pro distribuční transformovny vn/nn do 630 kVA.
PDF PNE 35 9700 (4. vydání) - Dielektrické pracovní pomůcky pro běžné použití v distribuční a přenosové soustavě
PDF PNE 35 9705 (2. vydání) - Uzemňovací a zkratovací soupravy pro distribuční a přenosovou soustavu
PDF PNE 35 9705 (2. vydání) - změna 1 - Uzemňovací a zkratovací soupravy pro distribuční a přenosovou soustavu.
PDF PNE 38 1753 (4. vydání) - Vnitřní stanoviště transformátorů - opatření proti hluku
PDF PNE 38 1755 (4. vydání) - Venkovní zařízení elektrických stanic vvn a zvn a stožárové transformovny vn/nn - opatření proti hluku
PDF PNE 38 1981 (3. vydání) - Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro elektrické stanice distribučních soustav a přenosové soustavy
PDF PNE 38 2157 (2. vydání) - KABELOVÉ KANÁLY, PODLAŽÍ A ŠACHTY
PDF PNE 38 2530 (3. vydání) - HROMADNÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ - Automatiky, vysílače a přijímače
PDF PNE 38 4065 (4. vydání) - Provoz, navrhování a zkoušení ochran a automatik.
PDF PNE 73 4450 - 2 - 1 - Fyzická ochrana prvků kritické infrastruktury a ostatních objektů odvětví energetika - elektřina - Přenosová a distribuční soustava