Prevence

Instruktážní filmy

Rizika používání vozidel a mechanismů v ochranných pásmech elektrických vedení.

Film si také můžete stáhnout ve formátu *.MOV (1 GB).