Zveřejňujeme nově vydávané Podnikové normy energetiky (PNE). Tyto normy jsou obecně nižším stupněm technických norem a vhodným způsobem doplňují soustavu norem ČSN v oblasti elektroenergetiky. Z pohledu zákona č.458/2000 Sb. lze chápat normy PNE jako technické normy výrazně oborového charakteru, přejímané organizacemi elektroenergetiky do svých vnitřních předpisů převážně závazného charakteru, a uplatňované při technických řešeních rozvodných zařízení i v rámci smluvních vztahů s dodavateli mimo elektroenergetiku.

 Počet: 193

Označení Název Aktuální
PNE 34 8212 Ano
PNE 35 7041 Ano
PNE 35 9700
PNE 35 9700 Ano
PNE 35 9700
PNE 35 9700
PNE 33 3430-2
PNE 35 7000 Ano
PNE 35 7149 Ano
PNE 18 4302
PNE 34 8210 Ano
PNE 34 8210
PNE 33 3302 Ano
PNE 33 3302
PNE 34 7625
PNE 34 7625
PNE 33 3301
PNE 33 3301 Ano
PNE 33 3301
PNE 33 3301