Zveřejňujeme nově vydávané Podnikové normy energetiky (PNE). Tyto normy jsou obecně nižším stupněm technických norem a vhodným způsobem doplňují soustavu norem ČSN v oblasti elektroenergetiky. Z pohledu zákona č.458/2000 Sb. lze chápat normy PNE jako technické normy výrazně oborového charakteru, přejímané organizacemi elektroenergetiky do svých vnitřních předpisů převážně závazného charakteru, a uplatňované při technických řešeních rozvodných zařízení i v rámci smluvních vztahů s dodavateli mimo elektroenergetiku.

 Počet: 193

Označení Název Aktuální
PNE 33 0000-9 Ano
PNE 33 0122 Ano
PNE 33 0405-1 Ano
PNE 33 0405-2 Ano
PNE 33 3041 Ano
PNE 33 3041
PNE 33 3042 Ano
PNE 33 3160-1 Ano
PNE 33 3160-2 Ano
PNE 33 3201 Ano
PNE 33 3300
PNE 33 3300 Ano
PNE 33 3300-0
PNE 33 3300-1 Ano
PNE 33 3301
PNE 33 3301 Ano
PNE 33 3301
PNE 33 3301
PNE 33 3301-1 Ano
PNE 33 3301-2 Ano