Zveřejňujeme nově vydávané Podnikové normy energetiky (PNE). Tyto normy jsou obecně nižším stupněm technických norem a vhodným způsobem doplňují soustavu norem ČSN v oblasti elektroenergetiky. Z pohledu zákona č.458/2000 Sb. lze chápat normy PNE jako technické normy výrazně oborového charakteru, přejímané organizacemi elektroenergetiky do svých vnitřních předpisů převážně závazného charakteru, a uplatňované při technických řešeních rozvodných zařízení i v rámci smluvních vztahů s dodavateli mimo elektroenergetiku.

 Počet: 193

Označení Název Aktuální
PNE 38 2157
PNE 38 2157
PNE 38 2157
PNE 38 2530
PNE 38 2530
PNE 38 2530 Ano
PNE 38 4065
PNE 38 4065
PNE 38 4065
PNE 38 4065
PNE 38 4065
PNE 38 4065 Ano
PNE 73 4450-2-1 Ano