Zveřejňujeme nově vydávané Podnikové normy energetiky (PNE). Tyto normy jsou obecně nižším stupněm technických norem a vhodným způsobem doplňují soustavu norem ČSN v oblasti elektroenergetiky. Z pohledu zákona č.458/2000 Sb. lze chápat normy PNE jako technické normy výrazně oborového charakteru, přejímané organizacemi elektroenergetiky do svých vnitřních předpisů převážně závazného charakteru, a uplatňované při technických řešeních rozvodných zařízení i v rámci smluvních vztahů s dodavateli mimo elektroenergetiku.

 Počet: 193

Označení Název Aktuální
PNE 18 4302
PNE 18 4302
PNE 18 4302
PNE 18 4310
PNE 18 4310
PNE 18 4310
PNE 18 4310 Ano
PNE 18 4311 Ano
PNE 18 4311
PNE 33 0000-1
PNE 33 0000-1
PNE 33 0000-1
PNE 33 0000-1
PNE 33 0000-1 Ano
PNE 33 0000-1
PNE 33 0000-2
PNE 33 0000-2 Ano
PNE 33 0000-2 Ano
PNE 33 0000-2
PNE 33 0000-2