Podnikové normy neplatné (archiv)

Podnikové normy

Přílohy ke stažení
< 1 2 3 >
PDF PNE 33 3430 - 4 (1. vydání) - Parametry kvality elektrické energie - Část 4: Poklesy a krátká přerušení napětí
PDF PNE 33 3430 - 4 (2. vydání) - Parametry kvality elektrické energie - Část 4: Poklesy a krátká přerušení napětí
PDF PNE 33 3430 - 4 (3. vydání) - Parametry kvality elektrické energie - Část 4: Poklesy a krátká přerušení napětí
PDF PNE 33 3430 - 5 (1. vydání) - Parametry kvality elektrické energie - Část 5: Přechodná přepětí - impulzní rušení
PDF PNE 33 3430 - 5 (2. vydání) - Parametry kvality elektrické energie - Část 5: Přechodná přepětí - impulzní rušení
PDF PNE 33 3430 - 5 (3. vydání) - Parametry kvality elektrické energie – Část 5: Přechodná přepětí – impulzní rušení
PDF PNE 33 3430 - 6 (2. vydání) - Parametry kvality elektrické energie - ČÁST 6: OMEZENÍ ZPĚTNÝCH VLIVŮ NA HROMADNÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
PDF PNE 33 3430 - 7 (1. vydání) - CHARAKTERISTIKY NAPĚTÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE DODÁVANÉ Z VEŘEJNÉ DISTRIBUČNÍ SÍTĚ
PDF PNE 33 3430 - 7 (2. vydání) - CHARAKTERISTIKY NAPĚTÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE DODÁVANÉ Z VEŘEJNÉ DISTRIBUČNÍ SÍTĚ
PDF PNE 33 3430 - 7 (3. vydání) - CHARAKTERISTIKY NAPĚTÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE DODÁVANÉ Z VEŘEJNÉ DISTRIBUČNÍ SÍTĚ
PDF PNE 34 1050 - (1. vydání) - KLADENÍ KABELŮ NN, VN A 110 KV V DISTRIBUČNÍCH SÍTÍCH ENERGETIKY
PDF PNE 34 7614 - (1. vydání) - ZÁVĚSNÉ KABELY A IZOLOVANÉ VODIČE PRO VENKOVNÍ VEDENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DO 45 KV
PDF PNE 34 7614 - (2. vydání) - ZÁVĚSNÉ KABELY A IZOLOVANÉ VODIČE PRO VENKOVNÍ VEDENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DO 45 KV
PDF PNE 34 7625 (1. vydání) - VN KABELY SE ZESÍTĚNOU PE IZOLACÍ PRO DISTRIBUČNÍ SÍTĚ DO 35 KV
PDF PNE 34 7625 (2. vydání) - VN KABELY SE ZESÍTĚNOU PE IZOLACÍ PRO DISTRIBUČNÍ SÍTĚ DO 35 KV
PDF PNE 34 7625 (3. vydání) - VN KABELY SE ZESÍTĚNOU PE IZOLACÍ PRO DISTRIBUČNÍ SÍTĚ DO 35 KV
PDF PNE 34 7625 (4. vydání) - VN KABELY SE ZESÍTĚNOU PE IZOLACÍ PRO DISTRIBUČNÍ SÍTĚ DO 35 KV
PDF PNE 34 7626 (1. vydání) - PROVOZNÍ ZKOUŠKY VN KABELOVÝCH VEDENÍ V DISTRIBUČNÍ SÍTI DO 35 KV
PDF PNE 34 8210 (1. vydání) - Dřevěné sloupy a dřevěné sloupy na patkách pro elektrická venkovní vedení do 45 kV
PDF PNE 34 8211 (1. vydání) - ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV
PDF PNE 34 8220 (1. vydání) - Sloupy z odstřeďovaného betonu pro elektrické venkovní vedení do 35 kV
PDF PNE 34 8240 (1. vydání) - Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kV
PDF PNE 34 8240 (2. vydání) - Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kV
PDF PNE 34 8601 (1. vydání) - Součásti venkovních vedení distribučního vedení vn do 45 kV
PDF PNE 34 8601 (1. vydání) * příloha 1 - Součásti vedení 22 kV - příloha
PDF PNE 35 1634 (1. vydání) - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Manipulace s fluoridem sírovým (SF6) a jeho použití ve vysokonapěťových spínacích a řídicích zařízeních
PDF PNE 35 4212 (1. vydání) - ÚSEKOVÉ SPÍNAČE PRO VENKOVNÍ VEDENÍ DO 45 KV, VČETNĚ
PDF PNE 35 4212 (2. vydání) - Úsekové spínače pro venkovní vedení do 45 KV, včetně.
PDF PNE 35 7040 (1. vydání) - změna 1 - ZNAČENÍ KABELOVÝCH ROZVODNÝCH SKŘÍNÍ POUŽÍVANÝCH V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ DODAVATE ELEKTŘINY
PDF PNE 35 7040 (1. vydání) - ZNAČENÍ KABELOVÝCH ROZVODNÝCH SKŘÍNÍ POUŽÍVANÝCH V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ DODAVATE ELEKTŘINY
PDF PNE 35 7040 (1. vydání) Příloha - Pomůcka pro orientaci v systému typového označování kabelových rozvodných skříní
PDF PNE 35 7040 (2. vydání) - příloha - ZNAČENÍ KABELOVÝCH ROZVODNÝCH SKŘÍNÍ POUŽÍVANÝCH V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ DODAVATE ELEKTŘINY
PDF PNE 35 7040 (2. vydání) - změna 1 - ZNAČENÍ KABELOVÝCH ROZVODNÝCH SKŘÍNÍ POUŽÍVANÝCH V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ DODAVATE ELEKTŘINY
PDF PNE 35 7149 (2. vydání) - ROZVÁDĚČE NN PRO DISTRIBUČNÍ TRANSFORMOVNY VN/NN DO 630 KVA
PDF PNE 35 7149 (3. vydání) - Rozváděče NN pro distribuční transformovny VN/NN do 630 kVA
PDF PNE 35 9700 (1. vydání) - Dielektrické pracovní pomůcky pro běžné použití v distribuční a přenosové soustavě.
PDF PNE 35 9700 (2. vydání) - Dielektrické pracovní pomůcky pro distribuční a přenosovou soustavu
PDF PNE 35 9700 (3. vydání) - Dielektrické pracovní pomůcky pro běžné použití v distribuční a přenosové soustavě
PDF PNE 35 9705 (1. vydání) - Uzemňovací a zkratovací soupravy pro distribuční a přenosovou soustavu
PDF PNE 35 9705 (1. vydání) - změna 1 - Uzemňovací a zkratovací soupravy pro distribuční a přenosovou soustavu
PDF PNE 35 9705 (1. vydání) - změna 2 - Uzemňovací a zkratovací soupravy pro distribuční a přenosovou soustavu
PDF PNE 38 1753 (1. vydání) - VNITŘNÍ STANOVIŠTĚ TRANSFORMÁTORŮ - OPATŘENÍ PROTI HLUKU
PDF PNE 38 1753 (2. vydání) - VNITŘNÍ STANOVIŠTĚ TRANSFORMÁTORŮ - OPATŘENÍ PROTI HLUKU
PDF PNE 38 1753 (3. vydání) - Vnitřní stanoviště transformátorů - opatření proti hluku
PDF PNE 38 1755 (1. vydání) - Venkovní zařízení elektrických stanic VVN a ZVN - opatření proti hluku
PDF PNE 38 1755 (2. vydání) - VENKOVNÍ ZAŘÍZENÍ ELEKTRICKÝCH STANIC VVN A ZVN - OPATŘENÍ PROTI HLUKU
PDF PNE 38 1755 (3. vydání) - Venkovní zařízení elektrických stanic VVN a ZVN - opatření proti hluku
PDF PNE 38 1981 (1. vydání) - Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro elektrické stanice distribučních soustav a přenosové soustavy
PDF PNE 38 1981 (2. vydání) - Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro elektrické stanice distribučních soustav a přenosové soustavy
PDF PNE 38 2157 (1. vydání) - KABELOVÉ KANÁLY, PODLAŽÍ A ŠACHTY