Podnikové normy neplatné (archiv)

Podnikové normy

Přílohy ke stažení
1 2 3 >
PDF PNE 33 3430 - 0 (1. vydání) - VÝPOČETNÍ HODNOCENÍ ZPĚTNÝCH VLIVŮ ODBĚRATELŮ A ZDROJŮ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV
PDF PNE 33 3430 - 1 (1. vydání) - PARAMETRY KVALITY ELEKTRICKÉ ENERGIE – ČÁST 1: HARMONICKÉ A MEZIHARMONICKÉ
PDF PNE 18 4302 (1. vydání) - Navrhování dispečinků pro řízení distribučních soustav
PDF PNE 18 4302 (1. vydání) * dodatek 1 - Navrhování dispečinků pro řízení distribučních soustav
PDF PNE 18 4310 (2. vydání) - Standardizované informační soubory dispečerských řídících systému
PDF PNE 18 4310 (3. vydání) - Standardizované informační soubory dispečerských řídicích systémů
PDF PNE 18 4310 (3. vydání) - změna 1- Standardizované informační soubory dispečerských řídicích systémů
PDF PNE 18 4311 (1. vydání) - Zásady jednotného grafického, písmenného a barevného kódování elektrických prvků a zařízení REAS
PDF PNE 33 0000 - 1 (1. vydání) - OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ DODAVATELE ELEKTŘINY
PDF PNE 33 0000 - 1 (1. vydání) Změna 1 a Dodatek 1 - OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ DODAVATELE ELEKTŘINY
PDF PNE 33 0000 - 1 (2. vydání) - OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ DODAVATELE ELEKTŘINY
PDF PNE 33 0000 - 1 (3. vydání) - OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ DODAVATELE ELEKTŘINY
PDF PNE 33 0000 - 1 (4. vydání) - OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ DODAVATELE ELEKTŘINY
PDF PNE 33 0000 - 1 (5. vydání) - Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribučních soustavách a přenosové soustavě
PDF PNE 33 0000 - 2 (1. vydání) - STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK VNĚJŠÍCH VLIVŮ PUSOBÍCÍCH NA ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ A PŘENOSOVÉ SOUSTAVY
PDF PNE 33 0000 - 2 (2. vydání) - STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK VNĚJŠÍCH VLIVŮ PUSOBÍCÍCH NA ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ A PŘENOSOVÉ SOUSTAVY
PDF PNE 33 0000 - 2 (3. vydání) - STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK VNĚJŠÍCH VLIVŮ PUSOBÍCÍCH NA ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ A PŘENOSOVÉ SOUSTAVY
PDF PNE 33 0000 - 2 (4. vydání) - Stanovení zákl. charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy
PDF PNE 33 0000 - 2 (4. vydání) - změna 1 - STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK VNĚJŠÍCH VLIVŮ PUSOBÍCÍCH NA ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ A PŘENOSOVÉ SOUSTAVY
PDF PNE 33 0000 - 3 (1. vydání) - REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘENOSOVÉ A DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY
PDF PNE 33 0000 - 3 (2. vydání) - REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘENOSOVÉ A DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY
PDF PNE 33 0000 - 3 (3. vydání) - REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘENOSOVÉ A DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY
PDF PNE 33 0000 - 4 (1. vydání) - PŘÍKLADY VÝPOČTŮ UZEMŇOVACÍCH SOUSTAV V DISTRIBUČNÍ A PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ DODAVATELE ELEKTŘINY
PDF PNE 33 0000 - 4 (2. vydání) - PŘÍKLADY VÝPOČTŮ UZEMŇOVACÍCH SOUSTAV V DISTRIBUČNÍ A PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ DODAVATELE ELEKTŘINY
PDF PNE 33 0000 - 5 (1. vydání) - UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ OCHRANY PŘED PŘEPĚTÍM TŘÍDY POŽADAVKŮ B (PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY TŘÍDY B) V ELEKTRICKÝCH INSTALACÍCH ODBĚRNÝCH ZAŘÍZENÍ
PDF PNE 33 0000 - 5 (2. vydání) - UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ OCHRANY PŘED PŘEPĚTÍM TŘÍDY POŽADAVKŮ B (PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY TŘÍDY B) V ELEKTRICKÝCH INSTALACÍCH ODBĚRNÝCH ZAŘÍZENÍ
PDF PNE 33 0000 - 6 (1. vydání) - OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO VÝROBU, PŘENOS A DISTRIBUCI ELEKTRICKÉ ENERGIE
PDF PNE 33 0000 - 6 (1. vydání) - oprava 1 - OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO VÝROBU, PŘENOS A DISTRIBUCI ELEKTRICKÉ ENERGIE
PDF PNE 33 0000 - 6 (1. vydání) - oprava 2 - OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO VÝROBU, PŘENOS A DISTRIBUCI ELEKTRICKÉ ENERGIE
PDF PNE 33 0000 - 6 (2. vydání) - Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie
PDF PNE 33 0000 - 6 (2. vydání) - oprava 3 - OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO VÝROBU, PŘENOS A DISTRIBUCI ELEKTRICKÉ ENERGIE
PDF PNE 33 0000 - 6 (3. vydání) - Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro přenos a distribuci elektrické energie.
PDF PNE 33 3041 (1. vydání) - Zkratové proudy - Výpočet účinků Část 2: Příklady výpočtů
PDF PNE 33 3041 (2. vydání) - Zkratové proudy - výpočet účinků - část 2: příklady výpočtů
PDF PNE 33 3300 - 0 - NÁVRH ZMĚNY ČSN EN 50341-3/Z2:2007, ELEKTRICKÁ VENKOVNÍ VEDENÍ S NAPĚTÍM NAD AC 45 KV NÁRODNÍ NORMATIVNÍ ASPEKTY (NNA) PRO ČESKOU REPUBLIKU
PDF PNE 33 3301 (1. vydání) - Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1kV AC do 45 kV včetně
PDF PNE 33 3301 (2. vydání) - Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1kV AC do 45 kV včetně
PDF PNE 33 3302 (1. vydání) - Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV AC
PDF PNE 33 3302 (2. vydání) - Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV AC
PDF PNE 33 3430 - 0 (2. vydání) - VÝPOČETNÍ HODNOCENÍ ZPĚTNÝCH VLIVŮ ODBĚRATELŮ A ZDROJŮ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV
PDF PNE 33 3430 - 0 (3. vydání) - VÝPOČETNÍ HODNOCENÍ ZPĚTNÝCH VLIVŮ ODBĚRATELŮ A ZDROJŮ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV
PDF PNE 33 3430 - 0 (4. vydání) - VÝPOČETNÍ HODNOCENÍ ZPĚTNÝCH VLIVŮ ODBĚRATELŮ A ZDROJŮ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV
PDF PNE 33 3430 - 1 (2. vydání) - PARAMETRY KVALITY ELEKTRICKÉ ENERGIE – ČÁST 1: HARMONICKÉ A MEZIHARMONICKÉ
PDF PNE 33 3430 - 1 (3. vydání) - PARAMETRY KVALITY ELEKTRICKÉ ENERGIE – ČÁST 1: HARMONICKÉ A MEZIHARMONICKÉ
PDF PNE 33 3430 - 2 (1. vydání) Parametry kvality elektrické energie – Část 2: Kolísání napětí
PDF PNE 33 3430 - 2 (2. vydání) - PARAMETRY KVALITY ELEKTRICKÉ ENERGIE - ČÁST 2: KOLÍSÁNÍ NAPĚTÍ
PDF PNE 33 3430 - 2 (3. vydání) - Parametry kvality elektrické energie - část 2: kolísání napětí
PDF PNE 33 3430 - 3 (1. vydání) - Parametry kvality elektrické energie - ČÁST 3: NESYMETRIE NAPĚTÍ
PDF PNE 33 3430 - 3 (2. vydání) - Parametry kvality elektrické energie – Část 3: Nesymetrie a změny kmitočtu napětí
PDF PNE 33 3430 - 3 (3. vydání) - Parametry kvality elektrické energie – Část 3: Nesymetrie a změny kmitočtu napětí