Navázání spolupráce s provozovateli LDS

Decentralizace energetiky s sebou přináší významný nárůst počtu zařízení připojených do distribuční soustavy. Většina takových zařízení je připojena k regionálním distribučním soustavám (RDS). S jejich dalším rozvojem se budou připojovat i k lokálním distribučním soustavám (LDS).

Nově připojovaná zařízení mají možnost významně ovlivňovat soustavu, jak lokálně např. regulací napětí a jalového výkonu, tak globálně regulací činného výkonu a frekvence. Pro bezpečný provoz soustavy je proto zásadní o takových zařízeních vědět a mít možnost je v relevantních případech řídit.

Česká legislativa určuje, že každý provozovatel dispečersky řídí zařízení připojená k jeho soustavě. Provozovatel nadřazené soustavy (RDS, příp. PPS) pak tato zařízení řídí prostřednictvím k němu připojeného provozovatele soustavy (LDS, příp. RDS).

Vazba PPS-RDS funguje velmi dobře mj. i proto, že všichni dotčení provozovatelé mají zřízený technický dispečink. Taková povinnost neplatí pro provozovatele LDS (pLDS) na hladině vn a nn, přestože mají povinnost dispečersky řídit zařízení k nim připojená.

Tyto i další otevřené otázky ve vztahu k pLDS je třeba začít diskutovat, aby byla i v budoucnu zajištěna řiditelnost soustavy. Tato stránka popisuje identifikované body k diskusi.

7. 8. 2023
Seznam zkratek a reference
seznam-zkratek-a-reference.docx
7. 8. 2023
Výměna dat

Popis vyměňovaných strukturálních dat, dat přípravy provozu a reálného času, dle čl. 40 nařízení 2017/1485 (SOGL). 

vymena-dat.docx
7. 8. 2023
Požadavky na řízení U a Q
pozadavky-rds-na-rizeni-u-a-q.docx
7. 8. 2023
Frekvenční odlehčování a ostrovní provozy
frekvencni-odlehcovani-a-ostrovy.docx
16. 5. 2023
Řízení činného výkonu

Pro zajištění bezpečného provozu soustavy je pro její provozovatele nezbytné mít možnost řídit zařízení k ní připojená, a to vč. jejich činného výkonu. 

rizeni-cinneho-vykonu.docx